joi, 28 iunie 2012

Prezentarea meseriei de ospatar (chelner) Part II


Importanta bunei serviri a consumatorilor


  Servirea consumatorilor cu preparate culinare si bauturi, în unitatile publice de alimentatie, în cantine sau alte unitati de consum colectiv, constituie un element de evaluare a gradului de civilizatie a unei societati. Asigurarea unei baze tehnico - materiale, necesare pregatirii si servirii hranei în unitatile specializate, permite realizarea unei productii culinare diversificate, care sa satisfaca cele mai exigente gusturi ale populatiei, aplicarea principiilor unei alimentatii cât mai rationale, stiintific determinate, respectarea normelor igienico - sanitare, si ceea ce este mai edificator, creeaza timp liber membrilor societatii, pe care sa-l foloseasca în scopuri cultural - educative, social -  politice sau de odihna, pentru mentinerea sau refacerea sanatatii.
         Gradul de civilizatie al unei tari poate fi dimensionat si de numarul persoanelor care apeleaza la serviciile din unitatile publice de alimentatie, de volumul si structura operatiunilor care se executa pentru pregatirea si servirea preparatelor culinare si a bauturilor, de marimea timpului astfel câstigat, pentru a fi folosit de membrii societatii în alte activitati.
         Prin alimentatie publica se întelege activitatea economica ce se ocupa cu producerea unei game variate de preparate culinare, ce se servesc consumatorilor, împreuna cu alte produse agroalimentare, consumul acestora facându-se în unitati proprii, special amenajate, aceste unitati oferind si multiple posibilitati de destindere. Productia si servirea preparatelor se asigura de catre un personal cu pregatire profesionala specifica.
         Prin servirea consumatorilor se întelege ansamblul de metode , sisteme si mijloace folosite pentru transportul, prezentarea si oferirea spre consum a preparatelor culinare si a bauturilor, într-o unitate publica de alimentatie. Volumul, structura si caracteristicile operatiilor de servire sunt diferite, fiind influentate de natura si particularitatea preparatelor sau bauturilor servite, numarul si cererea consumatorilor, forma si tipul mobilierului din unitate, dimensiunile timpului rezervat consumarii hranei, gradul de pregatire profesionala al personalului care le efectueaza etc.
         Aplicarea corecta a regulilor de servire în efectuarea operatiilor de manipulare a obiectelor de servire folosite la prezentarea si servirea preparatelor culinare si a bauturilor într-o unitate de alimentatie publica creeaza unele avantaje atât pentru clienti cât si pentru personalul unitatii.
           Avantaje pentru consumatori:
1        timpul destinat consumarii hranei poate fi redus la nivelul dorintei fiecaruia;
2        consumarea meniurilor dorite se face într-o atmosfera de respect, destindere si ambianta placuta;
3        se stimuleaza optiunea de a apela la serviciile oferite de unitatile de alimentatie publica, pentru asigurarea hranei cotidiene sau sarbatorirea unor evenimente speciale.
          Avantaje pentru personal:
3        usurarea la minim a efortului depus în manipularea obiectelor de servire folosite la transportul, prezentarea si servirea preparatelor culinare si a bauturilor;
4        reducerea timpului destinat executarii operatiunilor de pregatire a salilor de consum, primire a consumatorilor, de prezentare si servire a preparatelor culinare si a bauturilor;
5        posibilitatea ca fiecare lucrator sa-si dovedeasca calitatile fizice si morale de care dispune în relatiile cu consumatorii, în dialogul ospatar - consumator, în rezolvarea operativa si competenta a unor situatii create de procesul muncii.

Niciun comentariu: